українською
english

Комп'ютерні програми як об'єкти права інтелектуальної власності за своєю класифікацією належать до об'єктів авторського права.

Право інтелектуальної власності включає особисті немайнові та майнові права. Ці два види прав відрізняються один від одного тим, що особисті немайнові права інтелектуальної власності не залежать від майнових прав інтелектуальної власності і не можуть відчужуватися (передаватися), а майнові права інтелектуальної власності можуть використовуватися в цивільних відносинах. Строк чинності немайнових прав не обмежується, строк чинності майнових прав встановлюється договорами та національним законодавством.

За загальним правилом суб'єктом особистих немайнових прав інтелектуальної власності є виключно творець - фізична особа.

Особисті немайнові права інтелектуальної власності тісно пов'язані з особою творця, тому вони не можуть передаватися на користь інших осіб.

В умовах ринкової економіки об'єкт інтелектуальної діяльності є товаром і предметом цивільного обігу. Суб'єкти майнових прав інтелектуальної власності можуть передавати майнові права іншим особам. Правовою формою передачі майнових прав інтелектуальної власності є договір.